Építészeti műszaki leírás

A terület telepítési koncepcióját a meglévő adottságok, a fasor elhelyezkedése és az árvíz szintje alakította. Így a területet annak érdekében, hogy az előírásoknak megfelelően lehessen az épületeket lábakra állítás és kiemelés nélkül megépíteni, az egész területet a helyszínrajzon szereplő Balti szintmagasságoknak megfelelően feltöltjük, így az épületek, és a hozzá tartozó kertek és teraszok az árvíztől védett magasságba kerülhetnek. A belső utak kialakításánál a meglévő fasor megtartása volt a legfontosabb rendező elv, így alakult ki a tervezett egyirányú közlekedésre alkalmas körbejáró belső út.


A telepítésnél elsődleges szempont volt az átlátható, szellős telepítés, a környezet és építészet összehangolása, így a közös területek tágas térérzetének elérése érdekében azok vizuális növelése. Az utak mentén zöldsávok, járdák, és tágas előkertek kialakítása teszik a telepítést könnyeddé. A terület feltöltésének köszönhetően a dunai oldalon a vizuális kapcsolat biztosított, hiszen a csónaktárolók térszín alatti beépítésével így építészetileg köthető össze a két szint: a villa-park felől tetőteraszos, lépcsős kialakítás adható, míg a part irányából nem támfalakkal, hanem homlokzatokkal határoljuk a területet.


Az utcafronton a bejárati rész kerítése és a portaépület a fronttól visszahúzva készül, a közterület felé így visszafogott megjelenésű, zöldfelülettel nyit. A zöldterületben a kapumotívumként megfogalmazott portaépület jelzi a bejáratot.


A telken belül tömör kerítés nem készül, csak az építészetileg fontos esetekben, mint a homlokzatok megnyújtása az „oldalhatárokon”, ezek azonban nem zártságot, hanem a vertikális nyújtás miatt lendületet ad a megjelenésnek. A kerítések általános esetekben áttörtek, függőleges vékony acélpálcákkal készülnek, melyek a zöldfelületek áramlását, a nyitottságot és könnyedséget segítik elő.


A közös területen, nagy zöldfelületben, telepített fák között egy parkban helyezkedik el a területet kiszolgáló úszómedence, a közösségi épület és a játszótér.


A távlati kép kialakításában a monotonitás megtörése érdekében a különböző típusú házakat eltérő tetőmegjelenéssel alakítottuk ki, így előfordulnak változatosan zöldtetők, fehér, mosott kavicsos tetők és sárgásbarna „dunai” kavicsos lapostetőfelületek is, melyeket minden esetben antracit fémlemezek kereteznek.


Az épületek egyedi kialakításúak, de építészetileg összefogott, előre meghatározott rendezőelvek szerinti telepítéssel és designnal jelennek meg.


A házak egységesen nagy előkerttel épületek a már említett szellős kialakítás miatt. Ezek az előkertek lehetővé teszik, hogy a garázst, valamint a tárolókat a terepszint alatt helyezzük el, így a megjelenő épülettömeg nyitott tud lenni a kívánt irányokban, nagy üvegfelületekkel, könnyed megjelenéssel. A pinceszinten a szerkezetek talajvíznyomás ellen méretezettek mind a szigetelést mind a tartószerkezetet tekintve. A garázsoknál a víznyomás elleni méretezés a garázskapu miatt nem megoldható, így ez a terület elárasztható, amely egyben a felúszás problémájának megoldásában is segít. A belső garázsfalak pedig vízszigeteltek és vízzáró szerkezettel készülnek.


A területen összesen hét különböző villaépület jelenik meg, mindegyik más esetlegesen felmerülő egyedi igényekhez alakítva. Az egységes belső osztás érdekében alapvetően két típusra lehet osztani: az A és a B épület kisebb, 104m2 szintenkénti alapterületűek, a többi a 134 m2‐es szintenkénti bruttó alapterületnek felel meg. Az épület méretek tipizálásával a telekosztások rendszerezetten, egységesen vehetőek fel, így egységesebb megjelenést érhettünk el.


A szerkezeti, épületgépészeti, elektromos és tűzvédelmi tervfejezetek épületenkénti bontásban készülnek, egyedileg.


Budapest, 2015.11.30.